Tioisjubloggen.se

Tioisjubloggen.se

...nä..zzz..tan alltid morgonpigg...

Om du aldrig vågar pröva dina vingar, hur ska du då kunna veta om du kan flyga? Och om det visar sig att du inte kunde flyga, då kan du alltid försöka igen.

...en vuxenplats och ett vuxenspår...

2017Posted by Eva Smedberg Fri, November 17, 2017 05:29:41

God morgon.

Asylprocessen för ensamkommande flyktingbarn har tagit obarmhärtigt lång tid och när det svenska rättsväsendet till slut vaknade, då visade Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar att 75 % var över 18 år.

Detta betyder, hur ogärna man än vill se det, att väldigt många ensamkommande har gjort sig skyldiga till identitetsbedrägeri MEN det betyder också att de som var minderåriga när de kom till Sverige har hunnit bli myndiga under den segdragna asylprocessen.

Och när godhetspolitikerna blundar för de åldersbedrägerier som är så uppenbara att man nästan baxnar, då blundar de även för att dessa vuxna, framför allt män, tar en plats och ett snabbspår, som kunde ha gått till en minderårig person, som är ett barn, fast på riktigt.

Och det är inkonsekvensen i dessa politikers agerande som gör att man ifrågasätter godheten. För samtidigt som godhetspolitikerna avvisar 10 % av de ensamkommande, som hunnit bli myndiga under sin vistelse i Sverige, har man händerna fulla av skattefinansierade välfärdspaket till återvändande IS-krigare.

Och man undrar om de godhetspolitiker, som inte bara besökte, utan även satt med på den afghanska sittstrejksdemonstrationen på Medborgarplatsen i somras, är medvetna om att de genom sitt deltagande visade att det var helt ok att inte följa demonstrationstillståndets tidsangivelser och att det var helt ok att sova på platsen.

Vi skall vara lika inför lagen men när vi inte är det, tjaa då funkar det också....som effektivt konstgödsel till politikerföraktet?

  • Comments(0)//www.tioisjubloggen.se/#post324