Tioisjubloggen.se

Tioisjubloggen.se

...nä..zzz..tan alltid morgonpigg...

Om du aldrig vågar pröva dina vingar, hur ska du då kunna veta om du kan flyga? Och om det visar sig att du inte kunde flyga, då kan du alltid försöka igen.

Om målet är ett "Jämlikt Göteborg", då får man nog börja prioritera...

2016Posted by Eva Smedberg Fri, July 08, 2016 06:35:54

God morgon :)
Göteborgs stad sänder live från Almedalen varje dag och kanske är det den vackra omgivningen eller moderatorn, Lars Mogensen, som bidrar till att samtalstonen varken är överlägsen eller dryg och att intentionerna är de allra bästa.

I tisdags handlade det om bostadsbyggande och medan Krister Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö, talade om social hållbarhet och att man vill motverka segregationen, genom att endast bygga bostäder i redan befintliga och storskaliga bostadsområden, talade Göteborgs stadsbyggnadsdirektör Agneta Hammer, om en hållbar stad, där vardagslivet fungerar tack vare närhet till bl a service, idrottsanläggningar och kollektivtrafik.

Som sagt. Viljan är den allra bästa.

Och medan man i Malmö har satt en tydlig gräns och fokuserar på den stad man har, talade Göteborgs stadsbyggnadsdirektör dels om den nya stadsdelen Älvstaden, som enligt henne tydligen är en slags testarena, och dels om temporära flyktingbostäder i Frihamnen, ett område som också är en slags testarenan inom Älvstadsprojektet.

Men är detta verkligen rätt plats för att "testa" om något fungerar, då det centrala läget och närheten till vattnet både kunde vara ett riktigt vackert offentligt rum för oss alla och sprudla av aktivitet för såväl besökare som göteborgare.

Detta kallar man för är att "kraftsamla kring budgetmålet", där målet är ett "Jämlikt Göteborg" med fokus på bl a hälsofrämjandet i offentliga miljöer?

Men det där med hälsa, miljö och jämlikhet är nog något man har fått om bakfoten.

För det skall grävas, borras, sprängas och pålas för nödvändigt bostadsbyggande, samtidigt som det skall grävas, borras, sprängas och pålas för Västlänken, samtidigt som det skall byggas en ny låg bro mellan Hisingen och fastlandet, samtidigt som det skall byggas en linbana över älven, samtidigt som det finns planer på en ny och större idrottsarena i innerstan, samtidigt som det förmodligen skall byggas en ny friidrottsarena i Björlanda, samtidigt som arbetsfordon skall ta sig fram till respektive projekt, samtidigt som bilisterna skall ta sig till och från sina arbeten, samtidigt som kollektivtrafiken skall fungera, samtidigt som vi göteborgare skall leva här.

Som sagt. Viljan är det inget fel på men frågan är: Vem gynnar det?

Allt Gott/ Eva  • Comments(0)//www.tioisjubloggen.se/#post301